Zakres działania


Pełny zakres usług detektywistycznych tj.:

- zbieranie informacji o osobach,
- pozyskiwanie materiału dowodowego (rozwody, alimenty),
- występowanie przed sądami w charakterze świadka,
- poszukiwanie osób, ustalanie miejsc pobytu,
- ustalenia majątkowe,
- sprawdzanie wiarygodności kredytobiorców, firm,
- ustalanie stanów majątkowych osób fizycznych, firm

oraz

- ochrona osób i mienia,
- windykacja należności,
- audyt bezpieczeństwa,
- mediacje pozasądowe.

Konsultacje i doradztwo w pełnym zakresie świadczonych usług.
COPYRIGHT jejkop