Kontrola wiarygodności pracownika

Weryfikacje wiarygodności pracownika jest kluczowym pojęciem zwłaszcza w tych firmach, gdzie mają oni dostęp do tak zwanych „miękkich danych” lub informacji, które w znaczący sposób wpływają na działanie firmy lub wręcz stanowią o jej przyszłości. W takich przypadkach kontrola pracownika przez detektywa jest elementem niezbędnym dla zachowania bezpieczeństwa.

Kontrola pracownika przez detektywa

Podobnie jak istnieją nieuczciwi przedsiębiorcy, tak możemy spotkać się z nieuczciwymi pracownikami. Niekiedy problem dotyczy kradzieży czy przywłaszczenia, ale czasami pracownik może „wyprowadzić” z firmy informacje, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzonej działalności i mogą mieć wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa. Kontrola pracownika przez detektywa pozwala uchronić się przed tym niebezpieczeństwem i już na poziomie rekrutacji zapobiec zatrudnieniu danej osoby, która może stanowić dla nas zagrożenie. Aby dokonać weryfikacji uczciwości pracownika, najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do profesjonalnej i zweryfikowanej agencji detektywistycznej, Taka kontrola wiarygodności pracownika będzie nie tylko kompleksowa, ale też przeprowadzona w sposób legalny oraz błyskawiczny.

kontrola wiarygodności pracownika

Kiedy przeprowadzić kontrole wiarygodności pracownika?

Kontrola wiarygodności pracownika może zostać przeprowadzona bezpośrednio przed podpisaniem umowy stosunku pracy lub też w trakcie pełnienia przez pracownika obowiązków służbowych. Wszystko zależy od potrzeb pracodawcy. Jeśli praca danej osoby wywołuje u nas podejrzenia, wydaję nam się, że pracownik może dokonywać kradzieży mienia czy „wynosić na zewnątrz” technologiczne tajemnice danego przedsiębiorstwa, to kontrola pracowników jest najlepszym sposobem, aby zweryfikować i potwierdzić lub obalić nasze podejrzenia. Sprawdzeniu może też podlegać pracownik, który formalnie zakończył współpracę z daną firmą, ale na przykład obowiązuje go zakaz pracy u konkurencji. W takim przypadku kontrola pracowników przewiduje weryfikacje informacji co do ich obecnego miejsca pracy. Całość procedury odbędzie się w sposób dyskretny i oczywiście z poszanowaniem obowiązującego w Polsce prawa.